Difference between revisions of "Bouwtechnisch Tekenen: Layout"

From BK Wiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 108: Line 108:
  
  
[[Bouwtechnisch Tekenen: Layout|Verder naar Informatie]]<br/>
+
[[Bouwtechnisch Tekenen: Informatie|Verder naar Informatie]]<br/>
 
[[Bouwtechnisch Tekenen: Tekenfasen|Terug naar Tekenfasen]]<br\>
 
[[Bouwtechnisch Tekenen: Tekenfasen|Terug naar Tekenfasen]]<br\>
 
[[Bouwtechnisch Tekenen|Terug naar Bouwtechnisch Tekenen]]
 
[[Bouwtechnisch Tekenen|Terug naar Bouwtechnisch Tekenen]]

Revision as of 11:35, 8 April 2010

Terug naar Bouwtechnisch Tekenen

Een blad laat meestal meerdere tekeningen zien. Een juiste ordening zorgt voor een goede leesbaarheid en overdracht van de plannen. Het is daarom belangrijk deze tekeningen zo te ordenen dat een duidelijk geheel ontstaat. Daarnaast verraad de layout van het blad ook het vormgevend vermogen van de architect.

Ordening

De ordening van de tekeningen op het papier is de ‘finishing touch’. Een juiste volgorde ondersteunt een goed begrip van het geheel. Goede ordening is het resultaat van een planmatige aanpak:

 • Maak een lijst van onderdelen die op de tekening(en) moeten voorkomen
 • schat het aantal bladen
 • verdeel onderdelen gelijk over bladen
 • verdeel onderdelen met dezelfde marges over het blad
 • bij meerdere verdiepingen: plaats de verdiepingen in logische volgorde
Dobbelsteen.jpg

Bladindeling

Hieronder volgt een voorbeeld van hoe een goede bladindeling er uit ziet.

 • evenwichtige afstand tussen onderdelen
 • systematische volgorde van gevels
 • plattegrond onder corresponderende gevel
 • oriëntatie situatie gelijk aan plattegrond

Hieronder volgt een voorbeeld van hoe een foutieve bladindeling er uit ziet.

 • afstanden tussen onderdelen variëren sterk
 • willekeurige volgorde gevels
 • plattegrond en gevel komen niet overeen
 • situatie en plattegrond niet dezelfde oriëntatie

Het helpt om eerst een schets van de bladindeling te maken.

 • zorg voor gelijke afstand tussen onderdelen
 • zorg voor een systematische volgorde van gevels
 • plaats de plattegrond onder de corresponderende gevel
 • zet de oriëntatie situatie gelijk aan de plattegrond

Gevelaanzichten ordenen

Gevels dienen op een logische wijze geordend te worden, ook ten opzichte van de plattegrond. Gevelfragmenten worden vaak samen met een corresponderende doorsnede en plattegrond ernaast geplaatst. Dit bevordert de leesbaarheid van de tekening niet alleen, het is ook gemakkelijk tijdens het tekenen. Door de lijnen uit het aanzicht door te trekken, kunnen de doorsnede en plattegrond eenvoudig geconstrueerd worden, en andersom.

Oriëntatie

Plattegronden dienen zo op een tekening geöriënteerd te worden dat het noorden zoveel mogelijk naar de bovenkant van het papier wijst. Als dit problemen oplevert, wordt de hoofdingang aan de onderkant van de tekening geplaatst.

Alle tekeningen van plattegronden moeten in ieder geval van een noordpijl voorzien worden. Als er meerdere tekeningen op één blad bijelkaar staan, moeten alle tekeningen dezelfde oriëntatie hebben.

Papierformaten

Voor bouwkundige tekeningen worden over het algemeen A-formaten gebruikt. Alle A-formaten kunnen worden teruggevouwen naar A4-formaat, met de identificatiestrook zichtbaar.

Het juiste formaat wordt gekozen aan de hand van de schaal en afmetingen van de tekening.

Aanduiding Nominale afmetingen

A0841 x 1189
A1594 x 841
A2420 x 594
A3297 x 420
A4210 x 297

Identificatiestrook

Op een bouwtechnische tekening hoort een identificatiestrook. Deze geeft informatie over de tekening, zonder dat het papier opengevouwen hoeft te worden. Wat er in ieder geval altijd in moet staan:

 • projectnaam
 • projectnummer
 • naam van de tekening
 • datum van de tekening, met eventueel latere wijzigingsdata
 • formaat van de tekening
 • schaal
 • naam of initialen van de tekenaar
 • tekeningnummer en code, alsmede de code van de gewijzigde versie
 • herkomst van de tekening (bureau, bedrijf, instelling)

De identificatiestrook bevindt zich altijd in de rechteronderhoek van de tekening en mag, vanwege het vouwen, niet breder zijn dan 170mm.

In het verlengde van de identificatiestrook kan aanvullende informatie opgenomen worden, zoals:

 • de eenheid waarin maten zijn vermeld
 • schema van het totale project
 • uitleg van gebruikte afkortingen, symbolen of arceringen
 • fase van het project
 • wijzigingsstaat


Verder naar Informatie
Terug naar Tekenfasen<br\> Terug naar Bouwtechnisch Tekenen