Difference between revisions of "Bouwtechnisch Tekenen: Tekenfasen"

From BK Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with 'Terug naar Bouwtechnisch Tekenen Het bouwproces bestaat uit verschillende fasen. Meestal worden genoemd programma, voorlopig ontwerp, definitief ontwer…')
 
m
Line 33: Line 33:
  
 
[[Bouwtechnisch Tekenen: Layout|Verder naar Layout]]<br/>
 
[[Bouwtechnisch Tekenen: Layout|Verder naar Layout]]<br/>
 +
[[Bouwtechnisch Tekenen: Tekentechnieken|Terug naar Tekentechnieken]]<br\>
 
[[Bouwtechnisch Tekenen|Terug naar Bouwtechnisch Tekenen]]
 
[[Bouwtechnisch Tekenen|Terug naar Bouwtechnisch Tekenen]]

Revision as of 11:33, 8 April 2010

Terug naar Bouwtechnisch Tekenen

Het bouwproces bestaat uit verschillende fasen. Meestal worden genoemd programma, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek en uitvoering. Tijdens al deze fasen worden tekeningen geproduceerd. De informatie die een tekening bevat, is afgestemd op de fase.

In de programmafase worden tekeningen geproduceerd van mogelijke ontwerpvarianten. Dit is de fase voor ideevorming en haalbaarheidsstudies. Er worden weinig eisen aan de tekeningen gesteld en globale maten volstaan.

Voorlopig Ontwerp

Een voorlopig ontwerp kan nog steeds bestaan uit schetsen. Het geeft een voorlopig beeld van het ontwerp en de constructie. Er hoeven slechts totaalmaten gegeven te worden. De tekeningen in deze fase moeten wel al een volledig beeld geven van het ontwerp, omdat ze de opdrachtgever moeten overtuigen. Op basis van de tekeningen van het voorlopige ontwerp geeft een opdrachtgever toestemming voor uitwerking tot een definitief ontwerp.

Filename.jpg
Filename.jpg
Filename.jpg

Definitief Ontwerp

De tekeningen die horen bij een definitief ontwerp tonen de definitieve indeling van het gebouw en de constructieve opzet. Ze geven een compleet overzicht en zijn niet meer schetsmatig. De maatvoering is uitgebreider en materialen worden aangegeven. Na de goedkeuring van het definitieve ontwerp kunnen de bestektekeningen opgesteld worden.

Filename.jpg
Filename.jpg

Bestek en Uitvoering

Het bestek is een bijzonder document in het bouwproces. Het dient als contract tussen opdrachtgever en aannemer. De tekeningen die horen bij een bestek moeten dan ook volledig en duidelijk zijn. Alle maten en de te gebruiken materialen moeten aangegeven worden. Uitgebreide detailtekeningen leggen de constructie uit.

Voor de uitvoering worden bouwvoorbereidingstekeningen gemaakt. Hierop staat ieder onderdeel uitgelegd met alle bijbehorende maten en beschrijvingen van de te gebruiken materialen. In deze tekeningen is te zien wat er gebouwd gaat worden.

Filename.jpg


Verder naar Layout
Terug naar Tekentechnieken<br\> Terug naar Bouwtechnisch Tekenen