Difference between revisions of "Bouwtechnisch Tekenen: Tekensystemen"

From BK Wiki
Jump to: navigation, search
Line 126: Line 126:
 
[[Bouwtechnisch Tekenen: Tekentechnieken|Verder naar Tekentechnieken]]<br\>
 
[[Bouwtechnisch Tekenen: Tekentechnieken|Verder naar Tekentechnieken]]<br\>
 
[[Bouwtechnisch Tekenen|Terug naar Bouwtechnisch Tekenen]]
 
[[Bouwtechnisch Tekenen|Terug naar Bouwtechnisch Tekenen]]
 +
 +
[[Category:Bouwtechnisch_tekenen]]

Revision as of 15:11, 25 August 2010

Terug naar Bouwtechnisch Tekenen

Het is belangrijk te weten wat je wilt laten zien van jouw ontwerp en te weten wat nodig is om te laten zien. Plattegronden, doorsneden en aanzichten zijn het minimum wat je nodig zult hebben om een ontwerp duidelijk over te brengen. Details, werktekeningen en bestektekeningen zijn nodig voor de verdere uitwerking van het gebouw. Al deze tekeningen vallen onder de 'vlakke projectie'. Niet vlakke projecties, axonometriëen en perspectieven, zijn uitermate handig om een ontwerp in een oogopslag te kunnen overzien. Axonometriëen kunnen nog gebruikt worden ter verduidelijking van plattegronden, doorsneden en aanzichten omdat de maatverhoudeingen intact blijven. Perspectieven zijn beter geschikt voor sfeer- en presentatietekeningen en vallen niet onder bouwtechnische tekeningen.

Vlakke projectie

Een vlakke projectie is een 2D afbeelding van een 3D object, bijvoorbeeld een gebouw. Ze worden veel gebruikt in de bouwwereld, omdat ze twee grote voordelen hebben:

  • maatverhoudingen blijven intact
  • alle hoeken zijn de werkelijke hoeken

Een samenstelling van enkele vlakke projecties geeft een compleet beeld van een gebouw. De tekeningen zijn beter bekend onder de namen plattegrond, doorsnede en gevel.

Vlakkeprojectie-home.jpg

Plattegrond

Een plattegrond is een horizontale doorsnede op 1m boven de vloer. Er moet zoveel mogelijk relevante informatie instaan, maar niet alle informatie is voor iedereen relevant. Een tekening dient te worden aangepast aan de doelgroep. Zo is een opdrachtgever geïnteresseerd in de binnenmaten van vertrekken, een constructeur in kolomdoorsneden en een aannemer in het toegepaste type kalkzandsteen. Een tekenaar moet dus altijd in zijn achterhoofd houden voor wie hij tekent.

In een plattegrond worden de doorgesneden delen, zoals bijvoorbeeld muren en kolommen, getekend met een dikke lijn. Aanzichten, zoals trappen en meubilair, worden met een dunne lijn getekend. Gebouwdelen De doorgesneden delen krijgen een arcering die past bij de gekozen schaal. Materiaal

Het intekenen van meubilair, bomen en planten ondersteunt het gevoel voor de schaal. Gebouwdelen Dit is echter niet in alle soorten tekeningen relevant. Een opdrachtgever zal het op prijs stellen, maar een adviseur voor klimaatinstallaties zal het eerder hinderlijk vinden.

Plattegrond-uitleg.jpg

De functie van de verschillende vertrekken in de plattegrond kan aangeduid worden door deze erin te schrijven. Als dit voor verwarring zorgt of slecht leesbaar is, dan kunnen de kamers ook genummerd worden. Deze nummers worden dan verklaard in de strook voor aanvullende informatie. Ordening In technische tekeningen worden vertrekken ook voorzien van een code. Deze codes beginnen met een letter die staat voor het gebouwsegment waarin het vertrek zich bevindt. Daarna de bouwlaag (niet hetzelfde als verdieping!) en tenslotte het vertreknummer. Ruimte C6.14 is bijvoorbeeld de ruimte met nummer 14 op de zesde bouwlaag van gebouwsegment C. De vertrekken moeten vanaf de hoofdingang van linksonder naar rechtsboven of met de klok mee genummerd worden. Deze codering vergemakkelijkt het communiceren met adviseurs en aannemers (“Deze radiator moet naar ruimte B3.24”) en komt ook goed van pas in bestekken (stel je eens voor: de hardhouten deuren type B moet in de kantoorruimten links op de 3e verdieping, het archief naast het trappenhuis op de 5e, etc. etc.). Behalve de code wordt vaak ook nog de functie ingeschreven. Eventueel wordt ook de oppervlakte van het vertrek vermeld.

Verder interessant: schaal, maataanduiding, bijschriften, lijntypen, lijndikte, oriëntatie

Plattegronden.jpg

Doorsnede

Een doorsnede is een verticale snede door een gebouw. Deze wordt gemaakt op de meest specifieke plek, zodat de doorsnede representatief voor het object is. Dat houdt onder andere in, dat een doorsnede nooit zal snijden door een kolom of evenwijdig aan de snede lopende balk. Om een project duidelijk te kunnen documenteren zijn meestal minstens twee doorsneden nodig, die haaks op elkaar staan. In een doorsnede worden de doorgesneden delen, zoals bijvoorbeeld muren en vloeren, getekend met een dikke lijn. Aanzichten, zoals trappen en meubilair, worden met een dunne lijn getekend. Gebouwdelen De doorgesneden delen krijgen een arcering die past bij de gekozen schaal. Materiaal

Doorsnede-uitleg.jpg

Het intekenen van meubilair, bomen en mensen ondersteunt het gevoel voor de schaal. Dit is echter niet in alle soorten tekeningen relevant. Gebouwdelen Het hangt er vanaf wat de tekening duidelijk moet maken. Dat bepaalt ook de keuze voor de schaal.

Doorsnede-grof-fijn.jpg

Een interessante manier om een doorsnede te verduidelijken, is het toevoegen van een derde dimensie. Dat kan door er een axonometrische of perspectivische projectie van te maken. De plaats van een doorsnede moet altijd in een plattegrond aangegeven worden: bijschriften De maataanduiding gebeurt in doorsneden anders dan in plattegronden: maataanduiding

Verder interessant: lijntypen en lijndikte

Doorsnede-versusperspectief.jpg

Gevelaanzicht

Een gevel of aanzicht is een vlakke projectie van de gevel van een gebouw. Omdat in een geveltekening geen onderdelen doorgesneden worden en alle lijnen dus aanzichtlijnen zijn, worden geveltekeningen vaak vlak en slecht leesbaar. Het is daarom belangrijk om diepte te suggereren door middel van:

  • verschil in lijndiktes
  • schaduwen
  • bomen, auto's, mensen
Gevel-uitleg.jpg
Gevel-vlak.jpg
Gevel-diepte.jpg

De minder artistieke variant van de geveltekening benut dezelfde manier van maataanduiding als de doorsnedetekening. maataanduiding Deze geveltekeningen geven andere informatie. Er is in te zien, welke ramen te openen zijn en naar welke kant die opendraaien.

Gevelaanzichten geeft men meestal een naam op basis van windrichtingen, bijvoorbeeld zuidwestgevel. Bijschriften

Gevels worden bij voorkeur in dezelfde schaal als de plattegronden en doorsneden getekend, wat de begrijpelijkheid aanzienlijk bevordert. De ordening van de gevels op het blad vergt ook de nodige aandacht: Ordening.

Verder interessant: lijntypen, lijndikte

Gevel-technisch.jpg

Axonometrische Projectie

Een axonometrische projectie is een 3D tekening zonder perspectief. De maatverhoudingen blijven intact (behalve bij cabinet), maar de hoeken worden aangepast aan het gekozen perspectief. Bij de planimetrische projectie onder 45 graden vallen lijnen over elkaar, wat de leesbaarheid van de tekening niet ten goede komt.

Axo-axo.jpg

axonometrie

Een axonometrischeprojectie kan voor vele doeleinden zeer effectief werken. Vanwege de maatvastheid biedt het snel overzicht er duidelijkheid. De axonometrie kan gebruikt worden om de draagconstructie in 3D weer te geven, een detail uit te beelden, de planning van een ontwerp in een tekening weer te geven en zelfs een complex technisch detail in 3D over te brengen.

Axo-compilatie.jpg

Soorten Projecties

Axo-soorten.jpg

Perspectivische Projectie

Een perspectivische projectie is een 3D tekening mét perspectief. In deze tekening gaan dus zowel maatverhoudingen als originele hoeken verloren.

Perspectief-versusaanzicht.jpg

Doel van de Perspectivische Projectie

De perspectivische projectie wordt vooral gebruikt voor sfeerbeelden, maar kan ook een ontwerp verduidelijken.

Perspectief-ooghoogte2.jpg
Perspectief-ooghoogte1.jpg
Perspectief-landschap.jpg

Oogpunt

Hoewel een perspectivische projectie vanuit elk oogpunt genomen mag worden zijn er drie die bijna altijd worden toegepast namelijk; de ooghoogte perspectief, de vogelvlucht perspectief en het kikkerperspectief. Hun namen geven al aan van welk punt het perspectief wordt genomen.

Perspectieven

Perspectief-ooghoogte3.jpg

Ooghoogte perspectief

Perspectief-ooghoogte4.jpg

Volgelvlucht perspectief

Perspectief-vogelvlucht.jpg


Verder naar Tekentechnieken<br\> Terug naar Bouwtechnisch Tekenen