BK2070 (2009-2010)

From TOI-Pedia


Thema 1: Polygoon modelleren

Online workshop 1

  • Deel 1 - Maya Intro - Introductie tot Maya en de interface

Deze uitleg is een introductie tot Maya. Hierin wordt de interface uitgelegd ,de standaard opties voor navigeren en het aanmaken en opstellen van een nieuw project.


In deel twee beginnen we met het maken van polygoon geometrie in Maya. Er is een uitleg van wat polygoon geometry is en wat de eigenschappen zijn. In deze eerste modelleer workshop wordt de eenvoudigste vorm van vorm generatie uitgelegd, het maken van primitieven. Door gebruik te maken van de kennis van de opbouw van de polygoon geometrie wordt gekeken hoe deze geometrie kan worden aangepast.

In deze workshop beginnen we met het 3D schetsen in de computer.


Online workshop 2

In deze workshop kijken we naar het gebruik van de vlakken als basis voor geometrie. Met deze methode hebben we meer vorm vrijheid en wordt het mogelijk complexere vormen sneller te maken. We gaan verder met het ontwerp van de constructie. Door de grotere vorm vrijheid wordt het mogelijk het ontwerp verder te definiëren met complexere vormen.


In deze workshop kijken we Het maken van polygoon vlakken en het aanpassen van het vlak naar een 3 dimensionaal object. Er wordt verder ingegaan op het schetsen van 3D geometrie. Het zal duidelijk worden dat er een substantieel verschil zit tussen het gebruik van volumen en vlakken als basis voor de ontwerp geometrie. Dit heeft daarmee eveneens invloed op het ontwerp proces.


Om beter idee te krijgen van het ontwerp wordt het uitrekenen van een beeld uitgelegd. Dit genereren van beeld wordt renderen genoemd. Men is in staat in Maya zowel schetsmatige beelden te maken als zeer realistische. Vanwege de hoge mate van realiteit van de beelden kan er een goed inzicht worden verkregen van het esthetische beeld van de ontworpen architectuur. Het vormt daarmee een krachtige tool in het ontwerpproces


In deze workshop gaan we verder met het uitwerken van de constructie van de observatie post en gaan van de constructie een beeld maken


Repository

You can exercise by making a tutorial or looking at reference material

Als je wilt weten hoe je render (beeld uitrekenen) instellingen kan aanpassen en materiaal kan instellen en toekennen aan je objecten kan je naar de volgende uitleg kijken. Deze stof wordt uitgebreid behandeld in het BCs 3 informatica onderwijs.


Thema 2: NURBS modelleren

Online workshop 3

In deze workshop kijken we naar het gebruik van de lijnen als basis voor geometrie. Deze krachtige methode wordt gebruikt in verschillende industrieën in het ontwerpproces. In industrieel ontwerpen en de auto industrie worden deze principes van vorm generatie gebruikt om een grote variatie aan complexe vormen te kunnen genereren. Belangrijk hierbij is dat de 3D geometrie gebaseerd is op een serie van lijnstukken. Deze methode wordt daarom ook Curve Based Moddeling genoemd. De ontwerp vrijheid die hierbij ontstaat wordt verder ondersteunt met een effectieve methode om de geometrie aan te passen. Om de complexe vormen effectief te kunnen ondersteunen gebruiken we een andere soort geometrie genaamd NURBS.


In dit deel wordt het tekenen van lijnen in Maya behandeld. Deze lijnen zullen de basis vormen voor meer complexere geometrie.

We gaan verder met het genereren van geometrie uit lijnen. Er zijn een beperkte aantal opties mogelijk om mbv lijnen geometrie te maken, echter door de lijnen te combineren zijn zeer complexe vormen mogelijk.


In deze workshop wordt een begin gemaakt met het architectonisch ontwerp van de observatie post


Online workshop 4

In deze workshop kijken we naar de mogelijkheden de NURBS geometrie aan te passen. Dit kan niet alleen door de geometrie zelf aan te passen. De geometrie kan door de parametrische relatie ook worden aangepast door de lijnen aan te passen. Omdat de computer onthoud dat de geometrie gebaseerd is op de lijnen , zal door het veranderen van de lijnen de geometrie worden aangepast. Dit principe van het onthouden hoe de geometrie is gemaakt vormt de basis voor een effectieve ontwerp omgeving.


In dit deel wordt het aanpassen van de NURBS geometrie behandeld. Belangrijk is hierbij de relatie die bestaat tussen de lijnen die gebruikt zijn en de geometrie die hier uit gegenereerd is.


In deze workshop wordt het architectonisch ontwerp van de observatie post aangepast aan de hand van de windtunnel.


Repository

Als je het NURBS modelleren verder wilt oefenen kan je deze tutorial maken


Thema 3: Animatie en AutoCAD

Online workshop 5

In deze workshop kijken we naar de mogelijkheden van het gebruik van animatie technieken voor het genereren van geometrie.


  • Deel 1 - Animatie technieken - Introductie animatie technieken, de introductie van tijd in het ontwerp proces

In dit deel wordt het animeren in Maya besproken. Het element van tijd wordt geïntroduceerd als element in het ontwerpproces.

In dit deel wordt het genereren van geometrie behandeld dmv animatie technieken. Deze workshop geeft een introductie van een meer onconventionele manier van architectonisch ontwerpen.


In deze workshop Kan het architectonisch ontwerp van de observatie post verder aangepast worden door middel van geanimeerde geometrie.


Online workshop 6

In deze workshop kijken we het maken van 2D technische tekeningen met behulp van AutoCad van het ontwerp


In dit deel wordt het tekenen van 2D technische tekeningen behandeld. Op dit moment is het gebruik van 2D technische tekeningen de basis voor communicatie tussen alle deelnemers aan het bouwproces. De kennis van teken conventies en tekening opbouw van 2d tekeningen zijn onmisbaar voor het goed communiceren als architect met de partners in het ontwerpproces.


Repository

We are using AutoCAD mainly for creating 2D architectural drawings. The main purpose of a drawing is conveying information. To do this properly, we need to take a closer look at the existing conventions first.

We have the NEN norms relating to drawing techniques. It's a good idea to familiarize yourself with these norms, as you are going to need to use them often.


Pay special attention to line weights, line types, color and the different hatch types.


Bouwtechnisch tekenen Is a useful website (in Dutch) with drawing techniques, and some NEN norms are listed there as well.


If you’re looking for more examples of detail drawings, these books might interest you:

  • Bouwen met staal (Dutch magazine)
  • Detail Buch (German book)
  • Detail. (Dutch magazine)
Personal tools
Actions
Navigation
Tools