BK3OV3 week1

From TOI-Pedia

Week 1

Week1.jpg

Online lesmateriaal


De uitleg van de software wordt ondersteunt door een uitgebreide Wiki. Deze bestaat niet alleen uit een geschreven uitleg van de software maar eveneens uit serie instructie video's. Deze wiki is zo opgezet dat de geschreven text volledig overeenkomt met de inhoud van de video's. De uitleg van de stof wordt volledig behandeld in de instructie video's. Gebruik deze video's voor het leren van de software. De video's zijn herkenbaar door de play knop en het beeld van het organisch gevormde houten interieur

De tekst dient voornamelijk ter ondersteuning, als je bijvoorbeeld snel even iets wilt opzoeken en niet de gehele video opnieuw wil bekijken. De blauwe tekst geeft tevens toegang tot delen van de video.Het eerste deel is een introductie van Rhino:

Instructie deel 1 - Introductie Rhino
Het tweede deel richt zich op het maken van geometrie met de hulp van Solids:

Instructie deel 1 - Rhino solid modeling


Uploaden van de Rhino locatie fileJe kan via deze link de Rhino file downloaden die inzicht geeft in locatie en formaat van de uitgraving van de beelden tuin en de locatie van de plein ingang, restaurant en ingang van het Escher museum. Het groene deel is het deel wat aangepast moet worden

Inleveren


Je documenteert het proces in woord en beeld voor de poster en levert deze poster in aan de eind van de week samen met het 3d file.

Deze link geeft toegang tot Infobase waar je de files kan uploaden

Introductie week 1:


Het genereren van vorm in de computer vereist kennis van verschillende modelleertechnieken. Deze modelleertechnieken zijn afhankelijk van de wiskundige omschrijving van de vorm. De keuze van de modelleertechniek heeft invloed op de mogelijkheden om vorm te genereren en deze aan te passen. Dit is vergelijkbaar met het maken van een maquette waarbij de keuze van het materiaal bepalend is voor de vormvrijheid. Een gebogen wand kan prima met karton worden gemaakt maar niet met het onbuigbare MDF. De mogelijkheden om vorm te genereren en deze te bewerken wordt mede bepaald door de wiskundige omschrijving van de geometrie in de computer. Deze verschilt maar weinig in de reeks van programma’s die deze modelleertechnieken gebruiken. Kennis van de eigenschappen en mogelijkheden om vorm te genereren is daarmee grotendeels onafhankelijk van de gebruikte software en vooral afhankelijk van de gekozen modelleertechniek. Kennis van de mogelijkheden en eigenschappen van de modelleertechnieken vormt de basis voor het effectief kunnen inzetten van de computer in het ontwerpproces. In deze module worden de drie meest gebruikte modelleertechnieken behandeld: ‘Solid-’, ‘NURBS-’ en ‘Polygoonmodelleren’. We gebruiken hiervoor McNeel Rhinoceros en in week 4 en 5 de visuele programmeeromgeving Grasshopper, een plug-in voor Rhinoceros. In de eerste week wordt er gebruik gemaakt CSG (Constructive Solid Geometry) om het verzonken deel van de beeldentuin te maken. Het werken met CSG is vrij specifiek en maakt het mogelijk snel varianten te maken. De keuze van modelleertechnieken is zowel van invloed op het ontwerpproces als het resulterend ontwerp. Daarom is het belangrijk om de verschillen te kennen om een gefundeerde keuze te kunnen maken.

De opgave:


Je begint met het maken van een concept schetsontwerp van een nieuwe ingang van het Escher museum in Den Haag. Deze nieuwe ingang omvat een verzonken beeldentuin met restaurant en galerij. Het verzinken van de beeldentuin is een bewuste keuze. Niet alleen vanwege het intact houden van het plein, maar ook om in de eerste oefening te focussen op het maken van ruimte en niet van vorm. In de computer is het vrij eenvoudig om complexe, aantrekkelijke vormen te genereren. In deze handleiding is een aantal voorbeelden te vinden aan waarmee dit gedemonstreerd wordt.


Je start met een vast volume ter grote van de uitgegraven nieuwe ingang. Uit dit volume haal je delen weg en voeg je eventueel delen toe.

Je maakt drie varianten gemaakt met oplopende vorm complexiteit.

  • Een variant met alleen rechte wanden
  • Een variant met rechte en enkel gekromde wanden
  • Een variant met rechte en dubbel gekromde wanden.

Deze drie varianten dienen als basis voor de opgave van week 2.


Programma van eisen:Dit is een fictieve opdracht. Het Escher museum wil uitbreiden met een beeldentuin. Uitbreiding aan de achterkant is niet mogelijk i.v.m. beschikbare ruimte. Een uitbreiding aan de voorzijde is een probleem omdat het gebouw grenst aan het historische Lange Voorhout. Daarom is er gekozen om de beelden tuin verdiept aan te leggen aan de Lange Voorhout zijde en deze te combineren met een nieuwe ingang en een restaurant.

Pve 1.jpg  • De beeldentuin wordt 4500 mm verdiept aangelegd.
  • De nieuwe ingangspartij is gegeven. Deze bevat een lift en trap op plein niveau die toegang biedt tot de verlaagde beelden tuin. Het dak en gevel van het ingangsgebouw zal worden ontworpen in week 2
  • Het restaurant bevindt zich op het niveau van de beeldentuin. Deze ruimte is gegeven. Het restaurant heeft een buitenterras. De positie en grote van het terras moet worden bepaald. Uitgangspunt is dat het terras zoveel mogelijk in de zon ligt.
Pve 2.jpg
  • De positie en het oppervlak van de beeldentuin moet worden bepaald.
  • Wat de opdracht lastig maakt is dat er verbinding moet worden ontworpen die de bezoeker instaat stelt beschut van de plein ingang naar de verdiepte ingang van het museum te lopen. Deze verbinding doorkruist de beeldentuin.
  • Grote en positie van de verbinding mag zelf worden bepaald.
Pve 3.jpgPve 4.jpg
Personal tools
Actions
Navigation
Tools