BK3OV3 week2

From TOI-Pedia

Week 2

Week2.jpg

Online lesmateriaal


De uitleg van de software wordt ondersteunt door een uitgebreide Wiki. Deze bestaat niet alleen uit een geschreven uitleg van de software maar eveneens uit serie instructie video's. Deze wiki is zo opgezet dat de geschreven text volledig overeenkomt met de inhoud van de video's. De uitleg van de stof wordt volledig behandeld in de instructie video's. Gebruik deze video's voor het leren van de software. De video's zijn herkenbaar door de play knop en het beeld van het organisch gevormde houten interieur

De tekst dient voornamelijk ter ondersteuning, als je bijvoorbeeld snel even iets wilt opzoeken en niet de gehele video opnieuw wil bekijken. De blauwe tekst geeft tevens toegang tot delen van de video.Het eerste deel is een introductie van het maken van geometrie met behulp van lijnen:

Instructie deel 1 - Rhino curve based modeling
Het tweede deel richt zich op het aanpassen van de geometrie door middel van deze lijnen:

Instructie deel 2 - Rhino surface editing


Uploaden van de Rhino locatie fileJe kan via deze link het Rhino file downloaden die een nauwkeurige virtuele weergave geeft van de locatie

Inleveren


Je documenteert het proces in woord en beeld voor de poster en levert deze poster in aan de eind van de week samen met het 3d file.

Deze link geeft toegang tot Infobase waar je de files kan uploaden

Introductie week 1:


Het genereren van vorm in de computer vereist kennis van verschillende modelleertechnieken. Deze modelleertechnieken zijn afhankelijk van de wiskundige omschrijving van de vorm. De keuze van de modelleertechniek heeft invloed op de mogelijkheden om vorm te genereren en deze aan te passen. Dit is vergelijkbaar met het maken van een maquette waarbij de keuze van het materiaal bepalend is voor de vormvrijheid. Een gebogen wand kan prima met karton worden gemaakt maar niet met het onbuigbare MDF. De mogelijkheden om vorm te genereren en deze te bewerken wordt mede bepaald door de wiskundige omschrijving van de geometrie in de computer. Deze verschilt maar weinig in de reeks van programma’s die deze modelleertechnieken gebruiken. Kennis van de eigenschappen en mogelijkheden om vorm te genereren is daarmee grotendeels onafhankelijk van de gebruikte software en vooral afhankelijk van de gekozen modelleertechniek. Kennis van de mogelijkheden en eigenschappen van de modelleertechnieken vormt de basis voor het effectief kunnen inzetten van de computer in het ontwerpproces. In deze module worden de drie meest gebruikte modelleertechnieken behandeld: ‘Solid-’, ‘NURBS-’ en ‘Polygoonmodelleren’. We gebruiken hiervoor McNeel Rhinoceros en in week 4 en 5 de visuele programmeeromgeving Grasshopper, een plug-in voor Rhinoceros. In de eerste week wordt er gebruik gemaakt CSG (Constructive Solid Geometry) om het verzonken deel van de beeldentuin te maken. Het werken met CSG is vrij specifiek en maakt het mogelijk snel varianten te maken. De keuze van modelleertechnieken is zowel van invloed op het ontwerpproces als het resulterend ontwerp. Daarom is het belangrijk om de verschillen te kennen om een gefundeerde keuze te kunnen maken.

De opgave:


Je begint met het maken van een concept schetsontwerp van een nieuwe ingang van het Escher museum in Den Haag. Deze nieuwe ingang omvat een verzonken beeldentuin met restaurant en galerij. Het verzinken van de beeldentuin is een bewuste keuze. Niet alleen vanwege het intact houden van het plein, maar ook om in de eerste oefening te focussen op het maken van ruimte en niet van vorm. In de computer is het vrij eenvoudig om complexe, aantrekkelijke vormen te genereren. In deze handleiding is een aantal voorbeelden te vinden aan waarmee dit gedemonstreerd wordt.


Je start met een vast volume ter grote van de uitgegraven nieuwe ingang. Uit dit volume haal je delen weg en voeg je eventueel delen toe.

Je maakt drie varianten gemaakt met oplopende vorm complexiteit.

  • Een variant met alleen rechte wanden
  • Een variant met rechte en enkel gekromde wanden
  • Een variant met rechte en dubbel gekromde wanden.

Deze drie varianten dienen als basis voor de opgave van week 2.

Personal tools
Actions
Navigation
Tools