BK4ON4 & BK4MA2

From TOI-Pedia


This page is the landing-page in the TOI-Pedia for students that take the BK4ON4 course during the 2017-2018 spring semester. The rest of this page is in Dutch.

De Kadasterkaart van de locatie en de technische tekeningen van de gebouwen zijn te vinden via TOI BK4ON4 website. Deze CAD tekeningen kunnen worden geladen in Revit. Zie tutorial Import_DWG_to_Revit voor meer info.

Op TOI BK4ON4 website vind je ook een overzicht van de Revit leerstof.

Voorbereiding

Voor de eerste workshop moet je Revit geinstalleerd hebben:

Let goed op dat je de installatie handleiding van @Hok volgt voor een juiste installatie!

Autodesk Revit 2018 kun je direct downloaden via: Autodesk Free Student Software


If you have a Mac computer you need hardware emulation virtualization software to run Windows 7 or 10, examples are Bootcamp or Parallels
When installing Revit make sure you install the US Metric or Netherlands library!!

Week 1: Oriëntatie

Start opdracht

De instructie voor de start opdracht kun je vinden via:

Tutorials

Aanmaken massa model in Revit project met aanpassingen:

Korte introductie voor het maken van een Schedule in Revit:

Algemene tutorials voor het ophalen van kennis:

Week 2 & 3: Massa en Maaiveld & Ontsluiting en gevelzone

Massa's aanmaken:

Tutorials - Les materiaal TO&I

Week 4 & 5: Stapelen en verticaal transport & Plattegrond en woonkwaliteit

Tutorials - Les materiaal TO&I

Week 6 - week 10: Oplevering digitaal model & Eindpresentatie

Opzet woongebouw

Tutorials - Les materiaal TO&I

Presentatie:

Personal tools
Actions
Navigation
Tools