How to make a correct technical drawing

From TOI-Pedia

Technical drawings

Introduction

2D technical drawings are still the main method to communicate the design to partners in the design and build process. The use of 2D technical drawings is as old as architecture itself. Examples of floorplans exist which are 4000 years old. Scratched on clay shards or engraved in stone. The reason for the use of drawings is quite simple. One needs to communicate effectively the design intend to the people within the design team and of course the contractors. A set of drawing conventions are developed to make sure everybody will interpret the drawings in the same way. These drawing conventions are essential to know. In this online workshop we will look at the conventions and how to implement them in Rhino. The technique for generating a correct technical drawing is similar in other software programs. Knowing how to make a correct technical drawing in Rhino will allow you to apply the same techniques in, for example, Revit, AutoCad and Vectorworks.

Current Development

3dtech drawing rhino Rhino.jpg

For the last few years there is a strong move towards defining the design information into a single 3D model. This has some substantial advantages. It reduces mistakes due enhanced insight into the design and enhances communication. Even in this case, the 2D drawings are still the main communication means on the building site. These 2D files can be extracted from the 3D model. Although the industry moves towards the integral use of 3D data, tradition and lack of knowledge of the partners on how to use 3D data, hampers the industry wide implementation of 3D design data.

What you need to know to make a correct 2D technical drawing.

2d drawing wiki rhino Rhino.jpg

You will need to know some specific techniques for making a 2D technical drawing. These are similar in all the software programs which can generate 2D drawings. Before you start with this online workshop, please read this web page first:

Reference Material Website with rules regarding technical drawings:

http://wiki.bk.tudelft.nl/bk-wiki/Bouwtechnisch_Tekenen


Line type


A line type defines how a line is drawn. This can be for example a continuous line or a combined dashed line with short and long dashes. The type of line will relate to what it represents. A dashed line for example can be used to draw hidden lines, thereby giving a representation of what lies behind an object or a combined dashed line for a grid (nl: Stramien)line types

Line types are defined in the layer menu of Rhino. Go to the layer menu and select the line type tab. Select the correct line type. This line type will be applied to all the lines in that layer.

Please check the Technisch tekenen website for all the correct linetypes : http://wiki.bk.tudelft.nl/bk-wiki/Bouwtechnisch_Tekenen:_Tekentechnieken :

 • Getrokken lijn Deze lijn wordt gebruikt als:
  • zichtbare begrenzingslijn
  • arceringslijn
  • maatlijn en hulplijnen
  • roosterlijn
  • afbreeklijn


 • Streeplijn Deze lijn wordt gebruikt als:
  • niet-zichtbare begrenzingslijn
  • arceringslijn


 • Gemengde streeplijn (verhouding lange en korte streep 3:1) Deze lijn wordt gebruikt als:
  • hartlijn
  • stramienlijn
  • doorsnedelijn
  • afbreeklijnLine thickness


line thickness

The use of different line thicknesses is essential for the readability of the drawing. Drawings with a single line thickness are a big ""NO NO"" in the industry. It makes the drawings difficult to read and leads to mistakes in interpretation of the drawing. Most of the times 3 line thicknesses are used.

The line thickness can be coupled to a layer. To change the thickness of the line go to Layer Menu » Print Width »  and adjust the thickness. The lines in that layer will change thickness.Print Preview

The thickness of a line is normally not visible in Rhino. To make the thickness visible in the view port activate Viewport Menu » Print Preview » 

Please check the Technisch tekenen website for all the correct linetypes : http://wiki.bk.tudelft.nl/bk-wiki/Bouwtechnisch_Tekenen:_Tekentechnieken :


 • Het gebruik van verschillende lijndikten maakt een tekening duidelijker. Door verschillende lijndikten in een tekening te gebruiken kan onderscheid gemaakt worden tussen aanzicht en doorsnede, nieuw en oud, omtrek en invulling, etc. Pen- en lijndiktes worden weergegeven in milimeters. Meestal worden voor één tekening drie lijndikten gebruikt: dun, dik en extra dik. Deze verhouden zich onderling als 1:2:4. Een voorbeeld van een lijndiktenset is dus: 0.13, 0.25 en 0.5. De lijndikten worden dan liefst voor het hele project toegepast. De keuze voor een lijndiktenset heeft te maken met de soort, de grootte en de schaal van de tekening. Een belangrijke regel is dat een doorsnedelijn altijd dikker is dan een aanzichtlijn. De opeenvolging van pendiktes (0,35 maal 1,4 is 0,5 en 0,5 maal 1,4 is 0,7 etcetera) is gebasseerd op de kopieerbaarheid. De verhouding van lijndiktes blijft bij kopieren van een tekening van bijvoorbeeld A4 naar A3 gelijk. Waar een lijndikte van 0,35 is gebruikt wordt dit nu een 0,5.Adding hatches to a 2D drawing


Rhino hatch.jpg
Rhino hatch1.jpg
Rhino hatch2.jpg

Hatches can be quite useful to define the properties of your geometry. A wall can have another hatch pattern then a floor for example. This technique is widely used in technical drawings where black and white printouts restrict you from using color.

In rhino we have a simple hatch option.

Before we start we have to make a new layer. Good practice is to place the hatch pattern on a separate layer so you can switch it on and off easily.

 • Select the Layers tab on the right menu.
 • Click twice on the name of the layer you want to convert to the hatch layer, and change its name into Hatch.
 • Or make a new layer by clicking on the left icon at the top of the menu.
 • Now double click the layer to make it active. Everything which is generated will be place on this layer.

To make a hatch pattern we go toDimensions » Hatch » 

 • Select the option of Boundary yes or no.
 • If boundary is selected it will be possible to select overlapping regions within the selected curves
 • If boundary is not selected all inner area of the curves will be hatched.
 • Select the curves
 • Select the hatch pattern and adjust the pattern scale.


Please check the Technisch tekenen website for all the correct Hatch patterns : http://wiki.bk.tudelft.nl/bk-wiki/Bouwtechnisch_Tekenen:_Tekentechnieken :


 • Alle materiaal, dat in een tekening wordt doorgesneden, moet een arcering krijgen. Dit verduidelijkt niet alleen de tekening, maar geeft ook informatie over de toegepaste materialen. Als doorsneden van hetzelfde materiaal aan elkaar grenzen, kunnen onduidelijkheden ontstaan. Volgens NEN 128-50 moet de arcering dan in verschillende richtingen lopen. In tekeningen waarin zowel bestaand als nieuw werk voorkomt, kan het bijdragen aan de leesbaarheid van de tekening om het bestaande werk dunner, gestippeld of grijs te tekenen. Soms is de schaal van een tekening zo klein, dat de juiste arcering niet aangebracht kan worden. In dat geval wordt de doorsnede niet gearceerd.
 • Arceringen in een bouwkundige tekening dienen te worden getekend volgens NEN 47. Omdat deze arceringen gestandaardiseerd zijn, en zo ook in de bouw bekend staan, hoeft niet nadrukkelijk worden aangegeven in een renvooi wat de arceringen betekenen. Als je echter van de standaard afwijkt of daarop een arcering toevoegt dien je dat wel nadrukkelijk aan te geven in een renvooi. De renvooi komt op de bouwkundige tekening boven de identificatiestrook.Measurements


The technical drawing will always be drawn at a 1 to 1 scale, meaning that 1mm in Rhino represents 1mm in reality. The measurements in the drawing should measure all the relevant elements the drawing. One should never measure the components of the printout by hand. The sizes of objects should be defined and described in the technical drawing. There are a range of measure ment options in Rhino. They differ in what is measured and the location of the measurement.


Please check the Technisch tekenen website for all the correct linetypes : http://wiki.bk.tudelft.nl/bk-wiki/Bouwtechnisch_Tekenen:_Tekentechnieken :


 • In tekeningen worden maten aangegeven met een maatlijn en twee hulplijnen. In plaats van een streepje mag ook een dikke stip geplaatst worden, als dit maar in de hele tekening hetzelfde is. De maat wordt boven de maatlijn geschreven, liefst in het midden. Opdat de overige informatie in een tekening goed leesbaar blijft, mogen maten daar niet overheen geschreven worden. lijntypen Stramienlijnen kunnen ook als maatlijn gebruikt worden, maar hartlijnen en begrenzingslijnen niet. Hartlijnen mogen wel als hulplijn voor de maataanduiding worden gebruikt. De maatlijnen worden het liefst horizontaal onder de tekening gezet en verticaal rechts van de tekening. Als er meer maatlijnen nodig zijn, kunnen deze ook boven of links naast de tekening worden geplaatst. De teksten bij de maatlijnen staan zo geschreven dat deze met maximaal één maal draaien van het blad te lezen zijn. Teksten bij verticale maatlijnen hebben dus altijd dezelfde orientatie.
 • Het aangeven van maten in vertikale richting bij doorsneden en gevels gebeurt op een andere manier dan bij plattegronden. Er wordt een peil gekozen, meestal is dat de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Hoogtematen worden dan met een plus- of minteken gerelateerd aan dit peil. Op de tekening dient ook de positie van het gekozen peil ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.) aangegeven te worden. In plattegronden wordt de hoogtemaat van een vloer aangegeven door deze erin te schrijven.First make a layer for the dimensions. This is good practice, it will allow you to hide the dimensions when you are working on the drawing and define a correct line thickness for the dimensions.


Rhino annotationstyle.jpg

Secondly define the correct annotation(dimension) style.

 • Go to Dimensions » Annotation Styles »  and select Millimeter Architectural
Rhino distance.jpg

Finally select the correct measurement type and add the measurements to the drawing.

 • Go to Dimensions » Linear Dimension »  to define the measurement in the x or y direction to the measured object.
 • Go to Dimensions » Aligned Dimension »  to define the measurement parallel to the measured object.
 • Go to Dimensions » Rotated Dimension »  to define the measurement at an angle to the measured object.


Rhino Ordinatedistance.jpg

The Dimensions » Ordinate Dimension »  command differs from the previous ones because the measurement is taken from a base point, for example the edge of a wall, and then define how far it is from that point. Multiple measurements are therefore defining all the distance to a single point.

 • Go to Dimensions » Ordinate Dimension »  to define the multiple measurements from a single point.

Rhino radial dimensions.jpg

To measure angles, diameters and a radius.

 • Go to Dimensions » Radial Dimension »  to define the radius of an arc or circle.
 • Go to Dimensions » Diameter Dimension »  to define the diameter of an arc or circle. Note the diameter symbol
 • Go to Dimensions » Angle Dimension »  to define the angle between two lines.

Annotations


It is possible to add text to a drawing to clarify the drawing. Be sure that the text is not on top of other information Again place this on a separate layer.

Please check the Technisch tekenen website for all the correct use of annotations : http://wiki.bk.tudelft.nl/bk-wiki/Bouwtechnisch_Tekenen:_Tekentechnieken :


 • In een bijschrift wordt nadere informatie over een tekening verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het materiaal of een typeaanduiding. Het bijschrift verwijst met een aanhaallijn naar de tekening en mag niet over andere informatie heen geschreven worden.


 • Verwijzingssymbolen: Zoals de naam al zegt, dienen verwijzingssymbolen om ergens naar te verwijzen. De belangrijkste toepassingen hiervan zijn verwijzingen naar doorsneden, details en wijzigingen.
  • Doorsneden De plek, waar een doorsnede genomen is, dient in een plattegrond te worden aangegeven. Een gemengde streeplijn door de buitenrand geeft de plek aan en pijlen haaks op deze lijn de kijkrichting. Als de leesbaarheid van de tekening daarom vraagt, mag de lijn ook doorgetrokken worden door de plattegrond. Om de bijbehorende doorsnede terug te kunnen vinden, worden verwijzingssymbolen gebruikt. Hiervoor worden meestal letters gebruikt, bijvoorbeeld AA’ , maar cijfers zijn ook mogelijk.
  • Details Hetzelfde geldt voor details: de plek waar een detail zich bevindt, dient in de desbetreffende tekening aangegeven te worden. Dat kan natuurlijk zowel een plattegrond als een doorsnede zijn. De plek wordt aangeduid door een cirkel. Om het bijbehorende detail terug te vinden, worden de cirkels genummerd. Deze nummers komen overeen met de detailnummers.
  • Wijzigingen In de praktijk kan er gedurende een proces één en ander veranderd worden aan een tekening. Vanuit de originele tekening wordt dan met een wijzigingscode verwezen naar de tekening van de wijziging.Rhino VERWIJZEN .jpg
 • Go to Dimensions » Leader »  and place the startpoint on the object the text reverses to. Then define the corner points of the line which will have the text at the end of the line.


Blocks


Rhinoblocks .jpg

A block is an object which can function as reference. That means that a block, representing curves or geometry, can be placed at several points in the drawing. The several placed blocks are linked to the original block. If the block is changed the other placed blocks will also change. This can be quite useful when similar objects are used in a drawing, like window or door frames. So a block is a mini drawing which you can copy in your scene. If the original block is changed the copies will also change.

To create a block:

RhinoFEFblocks .jpg
 • Go to Edit » Blocks » Creat Block Definition »  and select the object/s you want to turn into a block. The next thing you will have to define is the insertion point of the block. This is the point which you can use to snap to a wall for example. The menu opens and will ask you the name of the block and a description. Make sure you will use a correct name, because later on you have to select the blocks from a list of existing blocks. If you made a bunch of them, then a correct name can save you a lot of work.


Insert a block

Rhinoblocksinsert .jpg
 • Go to Edit » Blocks » Insert Block Instance »  and select the blocks name from the menu. You are asked if you want to be prompted when the block is inserted into your scene. This is for the move option useful because it allows you to place the block just by clicking with your mouse. If you have objects which are always on the same location you could use the option of defining the point of insertion. This can be useful for the drawing frame and block with information about the drawing.


Edit a block

Rhinoblocksedit1 .jpg
Rhinoblocksedit2 .jpg
 • Go to Edit » Blocks » Edit Block In Place »  and select the blocks name from the menu. You can add additional geometry to the block, move the insertion point or delete parts. The instances of the block will automatically be updated.
Personal tools
Actions
Navigation
Tools