BK2OV2-old

From TOI-Pedia


This page is the landing-page in the TOI-Pedia for students that take the BK2OV2 course during the 2013-2014 spring semester. The rest of this page is in Dutch.


Organisatorische informatie is te vinden op de TOI BK2OV2 website


Voorbereiding

Voor de eerste workshop moet je Revit geinstalleerd hebben:

Let goed op dat je de installatie handleiding van @Hok volgt voor een juiste installatie!


Structuur

Workshop 1: Kennismaking met Revit + opzet 3D model

Algemene informatie over Revit

Workshop 2: Ruimtes

Deze week vervolg je het modelleren van je eigen ontwerp. Tot nu toe is deze alleen nog maar een massa, maar deze week gaan we daar muren, vloeren en daken van maken.


Ontmoeting

Workshop 3: Openingen

Na het plaatsen van de wanden gaan we aan de slag met openingen en trappen. Daarnaast introduceren we Virtual Reality.

Workshop 4: Aansluitingen en documenteren

Als afronding van het schetsontwerp kijken we naar de aansluitingen en het documenteren.


Uitwerking

Workshop 5: Element opbouw

Na het schetsontwerp gaan we het ontwerp verder uitwerken. Allereerst kijken we naar de opbouw van de verschillende elementen zoals vloeren, daken en wanden.

Workshop 6: Detaileren

Om duidelijk te maken hoe kozijnen en andere elementen geplaats zijn is het van belang details te maken van deze aansluitingen.


Presentatie

Tot slot richten we ons op de presentatie, waarbij functies van ruimtes en heoeveelheden aan bod komen.

Workshop 7: Presenteren


Personal tools
Actions
Navigation
Tools